Välj ditt språk

Välj ditt språk

Om oss

Vad kan man förvänta sig av New Life Hässelby?

Du välkomnas till en vänlig, avslappnad miljö av människor som är glada att se dig.
När du kommer in genom dörren till New Life Hässelby kliver du i princip rakt in i Gudstjänstlokalen. Vi är inte så många, så det är väldigt familjärt. Här finns inga traditionella kyrkbänkar, utan rummet här är bord och stolar, lite som på ett café. Tanken är att vi kan sitta runt dessa bord och prata med varandra. Kom som du är och ta reda på mer om vilka vi är!

Vad händer under en gudstjänst?

Vi sjunger sånger tillsammans som ett sätt att tillbe Gud och vi tar upp kollekt som ett annat sätt att prisa Gud. Vi ber tillsammans, informerar om kommande events och aktiviteter. Sedan får vi undervisning från Bibeln. Vi avslutar Gudstjänsten med sång och bön, här finns också tid för förbön. Barnen har sina egna möten i Kids Life. Efteråt fikar eller äter vi tillsammans vid småborden.
Vi är en mångkulturell kyrka där du träffar människor från olika delar av världen. Våra gudstjänster översätts från svenska till engelska och tvärtom.

Kalender

03 dec 2023 10:30AM
Gudstjänst med Kids Life
10 dec 2023 10:30AM
Gudstjänst med Kids Life
17 dec 2023 10:30AM
Gudstjänst med Kids Life
24 dec 2023 10:30AM
Gudstjänst med Kids Life